Cardiologia Croatica
Cardiologia Croatica (prethodni naziv: Kardio list) je dvojezični časopis Hrvatskog kardiološkog društva koji izlazi šest puta godišnje kao dvomjesečno izdanje. Svim zainteresiranim čitateljima omogućen je otvoreni pristup objavljenim prilozima na hrvatskom i engleskom jeziku.

Uredništvo časopisa Cardiologia Croatica putem elektroničke pošte na adresu kardio@kardio.hr prima sljedeće kategorizirane ili razne priloge iz područja kardiologije na hrvatskom i/ili engleskom jeziku: znanstvene i stručne radove, pregledne radove, kratka i prethodna priopćenja, izlaganja i sažetke sa skupova, vijesti, prikaze knjiga, pisma uredniku i ostale priloge.

  • ISSN 1848-543X (Tisak)

  • ISSN 1848-5448 (Online)

  • UDK: 616.12(051)=164.42=111

  • Kontakt: Hrvatsko kardiloško društvo, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb, Hrvatska  • Email: kardio@kardio.hr

  • Prva godina izlaženja: 2006

  • Učestalost izlaženja (godišnje): 6

  • Područja pokrivanja: Biomedicina i zdravstvo; Kliničke medicinske znanosti


Časopis je indeksiran/uključen u Katalog Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske Hrčak, program HINARI, databazama Open J-Gate, Ulrichsweb, Index Copenicus Journals Master List, DOAJ te bibliografskim podatkovnim bazama EBSCO i EMCare.