Primarna zdravstvena zaštita

Red. br. Naziv i opis tiskanice
1. Pregradni karton
Oznaka za narudžbu: null Cijena: 0.50
2. Dnevno izvješće o radu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
blok - 100 listova
Oznaka za narudžbu: PZZ Cijena: 24.00
3. Dnevno izvješće o radu u dijagnostici primarne zdravstvene zaštite
blok - 100 listova
Oznaka za narudžbu: PRI-DI Cijena: 24.00
4. Osobni račun u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
blok - 100 listova
Oznaka za narudžbu: ROSPRIMS Cijena: 14.00
5. Recept/crni
blok - 100 listova
Oznaka za narudžbu: RP Cijena: 4.00
6. Recept/mali
blok - 100 listova
Oznaka za narudžbu: MN - 123 Cijena: 2.50
7. Izvješće o bolovanju - dnevno
blok - 100 listova
Oznaka za narudžbu: BOL Cijena: 24.00
8. Evidencija bolovanja duljeg od 6 mjeseci
arak
Oznaka za narudžbu: BOL-6 mj Cijena: 0.20
9. Godišnje kretanje stope bolovanja
arak
Oznaka za narudžbu: BOL-12 mj Cijena: 0.20
10. Povijest bolesti
arak A5 - presavijen
Oznaka za narudžbu: MN - 510 Cijena: 0.35
11. Participacija - dvodjelna
blok - 100 listova
Oznaka za narudžbu: MN - 138 Cijena: 6.00
12. Liječnička svjedodžba
arak A4
Oznaka za narudžbu: MN - 101 Cijena: 0.20
13. Liječnička potvrda
arak A-6
Oznaka za narudžbu: MN - 101/A Cijena: 0.10
14. Evidencija oboljenja-umetak za zdravstvene kartone MN - 108, MN - 120, MN - 121
arak A-4 - presavijen
Oznaka za narudžbu: MN - 102 Cijena: 0.45
15. Registracija bolesti-umetak za zdravstvene kartone MN - 108/A, MN - 142, MN - 162
arak B5 - presavijen
Oznaka za narudžbu: MN - 131 Cijena: 0.40
16. Prijava oboljenja - smrti od zaraznih bolesti
karton A6
Oznaka za narudžbu: MN - 103 Cijena: 0.25
17. Prijava za medicinsko vještačenje, obrazac 4 IN
set od 3 lista, A4
Oznaka za narudžbu: MN - 105 Cijena: 1.25
18. Ispričnica
listić A-6
Oznaka za narudžbu: MN - 107 Cijena: 0.10
19. Osobni zdravstveni karton osiguranika
karton A4 - presavijen
Oznaka za narudžbu: MN - 108 Cijena: 4.45
20. Osobni zdravstveni karton osiguranika
karton B5 - presavijen
Oznaka za narudžbu: MN - 108A Cijena: 4.20
21. Osobni zdravstveni karton za dojenčad i djecu
karton A4 - presavijen
Oznaka za narudžbu: MN - 120 Cijena: 4.45
22. Karton za zaštitu žena
karton A4 - presavijen
Oznaka za narudžbu: MN - 121 Cijena: 4.45
23. Obiteljski zdravstveni karton osiguranika
karton B-5 presavijen
Oznaka za narudžbu: MN - 142 Cijena: 2.90
24. Potvrda o smrti
arak A5 - presavijen
Oznaka za narudžbu: MN - 118 Cijena: 0.30
25. Prijava činjenice smrti
Oznaka za narudžbu: MN - 115 Cijena: 0.20
26. Račun za naplatu usluga
blok - 100 listova, samokopirni papir A6
Oznaka za narudžbu: MN - 124 Cijena: 7.40
27. Poziv za cijepljenje
arak A5 - presavijen
Oznaka za narudžbu: MN - 125 Cijena: 0.15
28. Karton cijepljene osobe
karton A-5
Oznaka za narudžbu: MN - 207 Cijena: 0.65
29. Prijava gripe
karton A6
Oznaka za narudžbu: MN - 139 Cijena: 0.30
30. Obavijest o privremenoj nesposobnosti zbog bolesti - posljedice nesreće inozemnog osiguranika
Oznaka za narudžbu: KONVENCIJA Cijena: 0.55
31. Trudnička knjižica
Cijena: 6.00
32. Osobni zdravstveni list
arak B5 presavijen
Oznaka za narudžbu: MN - 162 Cijena: 1.10
33. Potvrda o privremenoj nesposobnosti za rad
blok 150 listova, samokopirni papir
Oznaka za narudžbu: MN - 109 Cijena: 11.00
34. Obavijest o trajanju bolovanja
blok 150 listova, samokopirni papir
Oznaka za narudžbu: MN - 109/A Cijena: 9.00
35. Obračunski list
blok - 100 listova
Oznaka za narudžbu: MN - 159 Cijena: 15.00
36. Račun osnovnog osiguranja
arak A4
Oznaka za narudžbu: MN - 176 Cijena: 0.20
37. Uputnica
blok - 100 listova
Oznaka za narudžbu: UP Cijena: 4.00
38. Izvješće s nalazom i mišljenjem liječnika, obrazac 1 IN
set od 8 stranica, A4
Oznaka za narudžbu: MN - 156 Cijena: 1.70
39. Izvješće s nalazom nadležnog liječnika primarne, obrazac 15
Obrazac 15, set od 4 strane, A4
Oznaka za narudžbu: MN - 178 Cijena: 1.00
40. Izjava o izboru / promjeni izabranog doktora
arak A4
Oznaka za narudžbu: MN - 158 Cijena: 0.20
41. Evidencija o nabavljenim i izdanim lijekovima koji sadrže opojne droge i psihotropne tvari
knjiga A4 od 25 araka/tvrdo uvezana
Oznaka za narudžbu: MN - 153 Cijena: 105.00
42. Izvješće / Plan patronažne sestre - početak
arak A4
Oznaka za narudžbu: MN-180 Cijena: 0.40
43. Izvješće / Plan patronažne sestre - produženje
arak A4
Oznaka za narudžbu: MN - 181 Cijena: 0.40
44. Tjedno izvješće o provedenoj zdravstvenoj njezi
arak A4
Oznaka za narudžbu: MN - 182 Cijena: 0.40
45. Prijava ozljede/bolesti
arak A4
Oznaka za narudžbu: MN - 183 Cijena: 0.30
46. Obavijest o zamjeni doktora
arak A4
Oznaka za narudžbu: MN - 184 Cijena: 0.10
47. Izvješće o provedenom preventivnom pregledu osoba starijih od 50 godina
set A4
Oznaka za narudžbu: MN - 198 Cijena: 1.30
48. Uputnica za laboratorij primarne zdravstvene zaštite
blok A5
Oznaka za narudžbu: MN - 200 Cijena: 4.00
49. Potvrda o izvršenom preventivnom pregledu osoba starijih od 50 godina
blok A5
Oznaka za narudžbu: MN-199 Cijena: 7.00
50. Izvješće o stopi bolovanja + upute
arak A4
Oznaka za narudžbu: MN - 188 Cijena: 0.31
51. Izvješće o mjesečnom izvršenom radu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
blok - 150 listova
Oznaka za narudžbu: MJ IZV PZZ Cijena: 24.00
52. Evidencija o izdanim receptima za lijekove koji sadrže opojne droge i psihotropne tvari
knjiga - 50 araka
Oznaka za narudžbu: III-3-9 Cijena: 110.00
53. Iskaznica imunizacije, obrazac 5
knjižica
Oznaka za narudžbu: III-6-87/A Cijena: 4.00
54. Prijava činjenice smrti - samokopirna
set A4
Oznaka za narudžbu: MN - 115/NCR Cijena: 2.50
55. Putni nalog jednokratni
arak A5
Oznaka za narudžbu: MN-501 Cijena: 0.20
56. Putni nalog višekratni
arak A4 - presavijen
Oznaka za narudžbu: MN-502 Cijena: 0.30
57. Hranarinske doznake
A4 NCR / 1+2 kopije
Oznaka za narudžbu: MN-114 Cijena: 0.95
58. Izvješće o bolovanju
A4, ncr set
Oznaka za narudžbu: MN - 701 Cijena: 1.16
59. Temperaturni list
Oznaka za narudžbu: MN-110 Cijena: 0.20
60. Vrećica obiteljska
Oznaka za narudžbu: DZ Cijena: 1.75
61. Zaštita dojenčadi
Oznaka za narudžbu: DZS Cijena: 2.00
62. Očni karton
Oznaka za narudžbu: MN-149 Cijena: 1.50
63. Karton trudnica/babinjača
Oznaka za narudžbu: null Cijena: 2.00
64. Karton-registar po datumu
Oznaka za narudžbu: null Cijena: 0.60
65. Nalazi kod kućnih posjeta, higijene i njege
Oznaka za narudžbu: null Cijena: 2.00
66. Papa test
Oznaka za narudžbu: MN-179 Cijena: 0.20
67. Servisni izvještaj/GRA-PO
Oznaka za narudžbu: null Cijena: 37.00
68. Nalog za san. kola/IV-17
Oznaka za narudžbu: MN-148 Cijena: 16.00
69. Periodni sustav elemenata
Oznaka za narudžbu: null Cijena: 20.00
70. Mjesečni izvještaj o provedenoj zdravstvenoj njezi u kući
Oznaka za narudžbu: MN-206 Cijena: 0.40
71. broj računa osnovnog osiguranja
Oznaka za narudžbu: OS RN PZZ Cijena: 0.20
72. Račun za osnovno zdravstveno osiguranje
Oznaka za narudžbu: RACOSZO Cijena: 0.20
73. Račun za dopunsko zdravstveno osiguranje
Oznaka za narudžbu: RACDOPZO Cijena: 0.20
74. Izjava-ginekologija
Oznaka za narudžbu: MN-214 Cijena: 0.31
75. RN OS
Oznaka za narudžbu: RN OS Cijena: 14.50
76. izvješće o provedenoj fizikalnoj terapiji u kući
list A4 obostrano
Oznaka za narudžbu: MN 215 Cijena: 0.40
77. mjesečno izvješće o potrošnji cjepiva
list A4
Oznaka za narudžbu: MN 216 Cijena: 0.20