Traži
Filters
Close

POREMEĆAJI HRANJENJA - OD RAZUMIJEVANJA DO LIJEČENJA

Knjiga Poremećaji hranjenja – od razumijevanja do liječenja prati istoimeni tečaj trajnog usavršavanja pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Voditelj tečaja doc. dr. sc. Darko Marčinko okupio je reprezentativnu i respektabilnu skupinu stručnjaka različitih profila: psihijatri, psiholozi, internisti, pedijatar, specijalist obiteljske medicine, neuroznanstvenik, farmaceut, nutricionist, sociolog.
Datum dostave: 3-5 dana
147,00 kn
132,30 kn

Knjiga Poremećaji hranjenja – od razumijevanja do liječenja prati istoimeni tečaj trajnog usavršavanja pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Voditelj tečaja doc. dr. sc. Darko Marčinko okupio je reprezentativnu i respektabilnu skupinu stručnjaka različitih profila: psihijatri, psiholozi, internisti, pedijatar, specijalist obiteljske medicine, neuroznanstvenik, farmaceut, nutricionist, sociolog. Većina njih surađuje u aktivostima Zavoda za personologiju i poremećaje hranjenja Klinike za psihijatriju KBC Zagreb. U ovome se zavodu njeguje psihoterapijski pristup osobama s poremećajima hranjenja, koji uključuje individualnu, obiteljsku i grupnu psihoterapiju, uz psihofarmakoterapiju kao i suradnju s ostalim stručnjacima za prehranu. Sam naziv toga specijalisitičkog zavoda govori o često viđenoj isprepletenosti poremećaja hranjenja i poremećaja ličnosti. Taj je komorbiditet itekako značajan u dijagnostičkom, ali još više u tretmanskom dijelu. Poremećaji hranjenja predstavljaju značajan psihijatrijski, internistički, ali i javnozdravstveni problem. Liječenje osoba s ovim poremećajima je zahtjevno, složeno, interdisciplinarno. Ono je dugotrajno, praćeno nizom komplikacija, pa i smrtnim ishodom. Skupina ovih bolesnika pokazuju rizik suicidalnog ponašanja koji je među najvećima od svih psihijatrijskih entiteta. Knjiga na sveobuhvatan način prilazi poremećajima hranjenja kao entitetu, oboljelima od ovih poremećaja kao individuama, njihovim obiteljima kao značajnim koterapijskim snagama, stručnjacima različitih područja kao neizostavnim interdisciplinarnim dionicima, medijima kao važnom čimbeniku prevencije te društvu kao mjestu gdje ovi poremećaji nastaju i na kojemu bi se trebali rješavati. U knjizi se na informativan, jasan, znanstveno utemeljen način, a vodeći računa o holističkom pristupu, prikazuje etiopatogeneza poremećaja hranjenja, njihova epidemiologija, klinička slika, principi liječenja. Oni su najvećim dijelom temeljeni na psihodinamskom tumačenju, vlastitim iskustvima, ali i rezultatima recentnih vansjkih istraživanja. Opisani poremećaji su terminološki određeni (poremećaji jedenja – poremećaji hranjenja – poremećaji prehrane), navedena je biološka (genetska, neurotransmitrerska, endokrinološka) podloga ovih poremećaja. Značajno mjesto zauzimaju poglavlja o poremećajima ličnosti kao komorbiditetu, ali i o karakteristikama ličnosti osoba s poremećajima hranjenja. Dan je prikaz suvremene farmakoteraopije i nutricionistički tretman ovih bolesnika. Problem sve ranijeg javljanja poremećaja hranjenja prikazan je kroz rad dječjih i adolescentnih psihijatara. Na kraju je dano sociološko tumačenje ovih poremećaja, kroz recentna istraživanja utjecaja društva na pojavnost i oblikovanje poremećaja hranjenja. U cjelini gledano knjiga na potpuno zaokruženi način prikazuje ovo područje. Ova knjiga, prvi puta u nas, sveobuhvatno prikazuje poremećaje hranjenja te će biti neizostavno štivo svima koji se na bilo koji način bave tim područjem.

Autor/i: Darko Marčinko

Knjiga Poremećaji hranjenja – od razumijevanja do liječenja prati istoimeni tečaj trajnog usavršavanja pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Voditelj tečaja doc. dr. sc. Darko Marčinko okupio je reprezentativnu i respektabilnu skupinu stručnjaka različitih profila: psihijatri, psiholozi, internisti, pedijatar, specijalist obiteljske medicine, neuroznanstvenik, farmaceut, nutricionist, sociolog. Većina njih surađuje u aktivostima Zavoda za personologiju i poremećaje hranjenja Klinike za psihijatriju KBC Zagreb. U ovome se zavodu njeguje psihoterapijski pristup osobama s poremećajima hranjenja, koji uključuje individualnu, obiteljsku i grupnu psihoterapiju, uz psihofarmakoterapiju kao i suradnju s ostalim stručnjacima za prehranu. Sam naziv toga specijalisitičkog zavoda govori o često viđenoj isprepletenosti poremećaja hranjenja i poremećaja ličnosti. Taj je komorbiditet itekako značajan u dijagnostičkom, ali još više u tretmanskom dijelu. Poremećaji hranjenja predstavljaju značajan psihijatrijski, internistički, ali i javnozdravstveni problem. Liječenje osoba s ovim poremećajima je zahtjevno, složeno, interdisciplinarno. Ono je dugotrajno, praćeno nizom komplikacija, pa i smrtnim ishodom. Skupina ovih bolesnika pokazuju rizik suicidalnog ponašanja koji je među najvećima od svih psihijatrijskih entiteta. Knjiga na sveobuhvatan način prilazi poremećajima hranjenja kao entitetu, oboljelima od ovih poremećaja kao individuama, njihovim obiteljima kao značajnim koterapijskim snagama, stručnjacima različitih područja kao neizostavnim interdisciplinarnim dionicima, medijima kao važnom čimbeniku prevencije te društvu kao mjestu gdje ovi poremećaji nastaju i na kojemu bi se trebali rješavati. U knjizi se na informativan, jasan, znanstveno utemeljen način, a vodeći računa o holističkom pristupu, prikazuje etiopatogeneza poremećaja hranjenja, njihova epidemiologija, klinička slika, principi liječenja. Oni su najvećim dijelom temeljeni na psihodinamskom tumačenju, vlastitim iskustvima, ali i rezultatima recentnih vansjkih istraživanja. Opisani poremećaji su terminološki određeni (poremećaji jedenja – poremećaji hranjenja – poremećaji prehrane), navedena je biološka (genetska, neurotransmitrerska, endokrinološka) podloga ovih poremećaja. Značajno mjesto zauzimaju poglavlja o poremećajima ličnosti kao komorbiditetu, ali i o karakteristikama ličnosti osoba s poremećajima hranjenja. Dan je prikaz suvremene farmakoteraopije i nutricionistički tretman ovih bolesnika. Problem sve ranijeg javljanja poremećaja hranjenja prikazan je kroz rad dječjih i adolescentnih psihijatara. Na kraju je dano sociološko tumačenje ovih poremećaja, kroz recentna istraživanja utjecaja društva na pojavnost i oblikovanje poremećaja hranjenja. U cjelini gledano knjiga na potpuno zaokruženi način prikazuje ovo područje. Ova knjiga, prvi puta u nas, sveobuhvatno prikazuje poremećaje hranjenja te će biti neizostavno štivo svima koji se na bilo koji način bave tim područjem.

Autor/i: Darko Marčinko

Podaci o proizvodu
autori /i Darko Marčinko
ISBN 978-953-176-637-1
Opseg 164 str.
Težina 300 g
Format 17 x 24 cm
Uvez meki
Podaci o proizvodu
autori /i Darko Marčinko
ISBN 978-953-176-637-1
Opseg 164 str.
Težina 300 g
Format 17 x 24 cm
Uvez meki
Ključne riječi proizvoda
Uz ovaj proizvod kupci su kupili

ŽALOVANJE

U ovoj se knjizi obrađuje reakcija pojedinca (djeteta i odrasle osobe) na gubitak, odnosno separaciju.
126,00 kn 113,40 kn

POREMEĆAJI LIČNOSTI

Ova je knjiga sveobuhvatni prikaz poremećaja ličnosti, monografija koja poremećaje ličnosti pokazuje kao kliničke entitete „ravnopravne“ drugim psihijatrijskim poremećajima.
147,00 kn 132,30 kn

HISTERIJA

Neki ljudi govore riječima, neki tijelom – uspješan liječnik sluša i promatra i jedno i drugo. Histerija, možda jedan od najčešće korištenih termina u psihijatriji, u uporabi je više od 2000 godina, označava bolesti s tjelesnim simptomima koje se mogu objasniti psihološkim, a ne organskim faktorima.
147,00 kn 132,30 kn
top