Traži
Filters
Close

U pripremi

Patofiziologija, 4. izdanje, zadatci, Zdenko Kovač, Stjepan Gamulin i suradnici

Sestrinska skrb u jedinici za dijalizu, udžbenik za 5. razred medicinske škole, Božica Jurinec

Kolposkopski atlas, Goran Grubišić, Vesna Harni, Damir Babić

Ortopedska propedeutika, Damir Matoković, Marko Pećina, Miroslav Hašpel

Ultrazvuk cijelog tijela u kritično bolesnih pacijenata, prijevod; urednik hrv. izd. Slobodan Mihaljević 

Neurologija za medicinare, drugo dopunjeno i obnovljeno izdanje, Vesna Brinar i suradnici

Hitna medicina, drugo dopunjeno i obnovljeno izdanje, Vladimir Gašparović i suradnici 

Sportska medicina, Marko Pećina i suradnici

Ultrazvuk u ginekologiji i perinatologiji, drugo dopunjeno i obnovljeno izdanje, Asim Kurjak, Lara Spalldi Barišić, Sanja Kupešić Plavšić

Vježbam – rastem; Priručnik za poticanje razvoja djece, Željka Vučinić

Pedijatrijska kardiologija u slici od fetalne do odrasle dobi, Ivan Malčić

 

top