Traži
Filters
Close

U pripremi

Akutna ozljeda bubrega / Petar Kes i suradnici

Bol / Vanja Bačić Kes i suradnici

Hitni medicinski postupci /Daniela Paškov, Sandra Samošćanec

Javno zdravstvi / Dinko Puntarić, Ina Stašević, Darko Ropac i suradnici

Kineziterapija: posturalni problem djece i mladeži / Zdenko Kosinac

Kolposkopija / Goran Grubišić

Kuk / Anton Tudor, Tomislav Mađarević

Leksikon biblijskih muškaraca / Slavica Dodig

Preventivna i socijalna pedijatrija / Josip Grgurić, Milivoj Jovančević

Rehabilitacija ozljeda lokomotornog sustava / Melita Uremović, Slavko Davila

Sudska medicina i deontologija, 5., obnovljeno i dopunjeno izdanje / Dušan Zečević i suradnici

 

top